Општина Ада налази се на северу Војводине и Бачке, на десној страни реке Тисе. Окружена је општинама: Сента, Чока, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј и Бачка Топола. Простире се на површини од 228 km2.

По последњем попису становнишва бројала је 16.785 становника који живе у пет насеља: Ада, Мол, Стеријино село, Утрине и Оборњача.

Ада је највеће насеље и средиште општине. Највеће природно богатство општине представља пољопривредно земљиште високог квалитета. Друго значајно природно богатство је повољна хидролошка ситуација, општина Ада целом својом дужином се протеже поред реке Тисе.

У саобраћајном смислу путна мрежа је добро развијена. По основи Север-југ, а кроз највећа насељена места Аду и Мол пролази Регионални пут Р-122 од Новог Сада до Хоргоша, односно државне границе са Републиком Мађарском.


Туристичка организација

Адреса: Змај Јовина 25 б, Ада
Телефон: +381 (0)24 852 315, +381 (0)24 851 118 (благајна)
E-mail: jpradica@gmail.com
Web: http://www.adica.rs


РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА – Мол

Објекти Римокатоличких цркава у Ади и Молу представљају врло лепе сакралне објекте са интересантном унутрашњошћу. Римокатоличка црква у Молу је грађена у част Св.Ђорђа од 1804 до 1805 године и благословили су је 1825 год., а 1902 год. су је проширили. Главни иконостас је рад Вон Јосеф  Кеслера из Беча од 1882 год. У торању …

ЛИНГВИСТИЧКИ ДАНИ „САРВАШ ГАБОР“ – АДА

Лингвистички дани одржавају се у Ади од 1970.године. У почетку двогодишње, а од 1993.године сваке године у октобру. Међународна мађарска језичка манифестација, са задатком неговања традиције, поштовања и чувања културно-историјских наслеђа као и промовисања савремених достигнућа на језичком плану. Манифестација траје три дана. Програм: Научна предавања из области лингвистике, језичке игре за основце и такмичење…

РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „АДИЦА“ – Ада

Рекреациони центар „Адица“ простире се на локацији поред самог насеља, око 300 метара од центра града на десној страни пута који води до Тисе. До улаза у центар води бетонирани пут и безбедно може прилазити путничким колима, а на стази поред фудбалског игралишта може прићи пешке или бициклом. „Адица“ послује као предузеће за рекреацију од…

РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ АДА

У опшини Ада постоји два риболовска друштва: У. С. Р. „Тиса Ада“, који има 300 чланова и У. С. Р. „Мол“, који има 250 чланова. Цео риболовски простор протеже 28 км дужини поред Тисе. Простори риболава: Бужак Акумулационо језеро 114 хектара, канала за наводњавање између Сенте и Аде (Калоча), запуштена циглана код северне стране Ађанског…

ЛОВИШТЕ ДОЊИ РИТ – Мол

Ловачко удружење „Панонија“ са седиштем у Молу (општина Ада), газдује ловиштем „Доњи рит“ укупне површине 9.429 ха, од чега ловне површине обухватају 8.359 ха.Ловачко удружење окупља 90 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту „Доњи рит“ су срна, дивља свиња (повремено), зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 7 стабилних чека,…

ЛОВИШТЕ „ГОРЊИ РИТ“ – Ада

Ловиште се налази на територији општине Ада (без атара места Мол) укупне површине 13.277 ха, од којих ловне површине обухватају око 11.000 ха. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, дивља свиња (повремено), зец, фазан, пољска јаребица, грлица, гугутка и голуб гривњаш. Могућност смештаја туриста: Ловачка кућа, Пансион Хубертус и Хотел Парк у Ади. Ловиште располаже са…

ЗАВИЧАЈНА КУЋА – Ада

Завичајна кућа приказује некадашњу животну форму наших очева и мајки. Гостима стоје на располагању разноврсни програми (свињокољ, вожња кочијом, јахање и спремање традиционалних јела), који ће им проведено време на селу учинити атрактивнијим и занимљивијим.