Datum održavanja: Decembar

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Sala KC "Lukijan Mušicki", Temerin

Organizator: KUD „Branko Radičević“

Adresa: Novosadska 38, Sirig

Telefon: +381 (0)63 454 699

Email: kud.radicevic.sirig.@gmail.com

Web: http://www.kudsirig.rs