Adresa: u sklopu manastirskog kompleksa Grgeteg

U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se geološko-paleontološko nalazište sedimenata sa vrlo bogatom i dobro očuvanom fosilnom faunom mekušaca, koja ima izuzetno veliki značaj za geologiju Evrope. Ovo nalazište registrovano je kao prirodna znamenitost od posebnog značaja i registrovana je kao prirodni spomenik. Nalazi se istočno od manastirske kapije u potoku Luci (Kalina voda).
Bogatstvo faune doprinelo je da Grgeteg postane poznat u svetu, kao mesto donjeg pliocena-pontijskog kata, u okviru nekadašnjeg Panonskog mora. Pronađeno je preko četrdeset vrsta, od kojih je dvanaest prvi put ovde nađeno. Otkriveno je pre više od sto godina, kao poznato nalazište pliocenske faune mekušaca.
Zbog svoje naučne vrednosti ovaj lokalitet je zaštićen 1974. godine.