Adresa: Lenjinova 11, Padina

Telefon: +381 (0)13 667 372

Izložbeni prostor u kome svoja dela izlažu naivni umetnici iz Padine nalazi se u Domu kulture Mihal Babinka i otvoren je sredinom sedamdesetih godina. Naivci iz Padine su 2011. godine osnovali udruženje građana „Smäd“ – žeđ. Galeriju naivne umetnosti u Padini karakteriše nenamenski iskorišćen galerijski prostor, što predstavlja prepreku za postavljanje stalnih izložbi. Kapaciteti ove galerije su značajni za izlaganja naivnih slikara koji nisu članovi Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Radovi ovih umetnika su najpre bili izlagani na proslavama Dana mladosti, svakog 25. maja, da bi kasnije datum zajedničke izložbe bio pomeren za mesec septembar kada se tradicionalno održavaju Padinski dani kulture. Neki od njih su Mihal Povolni, Jan Husarik, Jan Bačur, Marci Markov, Pavel Ljavroš, Janko Širka, Martin Pap, Ana Kotvašova, Pavel Povolni-Juhas, Juraj Ljavroš.