Adresa: Trg Karlovačke mitropolije, Sremski Karlovci

Telefon: +381 (0)21 882 522

Palata Stefaneum završeba je 1903. godine kao Semenište manastirskih pitomaca, ali u tu svrhu on nikada nije poslužio. U to zdanje useljeno je 'Blagodjejanije', koje je osnovao još ranije mitroplit Stevan Stratimirović, tako da je po njemu i internat dobio ime. U njemu je redovan život započeo školske 1908/09 godine, a besplatan smeštaj, hranu i poslugu imalo je 40 pitomaca. Posle II svetskog rata Stefaneum je doživeo sličnu sudbinu kao i ostala spomenička zdanja, a danas se u zgradi nalazi Institut srpskog naroda, čiji je osnivač Svetska srpska zajednica (čije je sedište u Ženevi).