Datum održavanja: 31.08.2024.

Tip:/ Vinarski dani

Lokacija: Protokolarni objekat Pokrajinske vlade, Vila „Stanković“ u Čortanovcima

Organizator: Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“

Adresa: Narodnog fronta 10, Novi Sad

Telefon: +381 (0)62 72 00 72

Email: fruskagora.udruzenje@gmail.com

Web: http://www.udruzenjevinara.rs/

Facebook: http://www.facebook.com/fruskagorawine/

Instagram: http://www.instagram.com/fruskagorawine/

Cilj manifestacije FRUŠKA GORA WINE SHOW je da se vinskoj publici predstave i približe proizvodnja grožđa i vina iz sremskog vinogradarskog rejona i fruškogorskog vinogorja. Termin manifestacije je biran tako da bude na samom početku berbe grožđa. Prema rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije, u okviru sremskog vinogradarskog rejona se nalazi Fruškogorsko vinogorje, koje je najveće u Vojvodini. Fruškogorsko vinogorje ima svoju specifičnost u smislu lokacije, položaja vinograda, mikro-klimatskih faktora i nezaobilaznog zemljišta (teroara), koje bitno utiče na ukus i kvalitet grožđa, a kasnije i vina. Želja organizatora je da se javnosti u Srbiji i svetu ukaže na sve ove specifičnosti i objasni zašto su njihova vina posebna i drugačija od vina iz drugih rejona u Srbiji. Ideja je da se kroz jedan moderan vinski događaj, privuče što više ljudi da probaju vina i da posete vinograde, da učestvuju u berbi grožđa, kao i da posete vinarije. Radi povećanja vidljivosti manifestacije i vinskog sektora u Sremu i Fruškogorskom vinogorju pozvani su i vinski novinari najuticajnijih časopisa i vinskih blogova. Salonu vina FRUŠKA GORA WINE SHOW prethodiće ocenjivanje vina TOP 50 FRUŠKA GORA 2024. Očekuje se blizu 200 vina koja će ocenjivati vinske sudije iz inostranstva i iz Srbije, od kojih niko nema interes na Fruškoj gori, čime bi se  obezbedili nepristrasnost ocenjivanja. TOP 50 VINA SA FRUŠKE GORE 2024 biće proglašeni tokom ceremonije otvaranja manifestacije FRUŠKA GORA WINE SHOW-a. Na salonu vina FRUŠKA GORA WINE SHOW predstaviće se 40 fruškogorskih vinarija.