Uz brojne otmene vile u novosadskoj ulici Cara Dušana, nalazi se neupadljiva zgrada franjevačkog samostana. Tu kuću franjevcima je 1942. godine poklonio Leh Matija, župnik iz Gajdobre, i u njoj je uređena kapela posvećena svetom Ivanu Kapistranskom, koji se kao 70-godišnji franjevački redovnik, uz legendarnog Janoša Hunjadija, žestoko borio protiv Turaka prilikom opsade Beograda 1456. godine.
Ljupku crkvu, skrivenu iza sekularnog izgleda građanske vile, krase vredni vitraži koje je 1943. godine specifičnim kubističkim pristupom izvela umetnica iz Pečuja, potpisana kao Tallian. Oltarsku sliku svetog Ivana Kapistrana 1943. godine radio je umetnik koji se potpisao kao Parobek. U crkvi se nalaze za katoličke hramove tipični prikazi puta Hristovih muka, koje je duborezom u drvetu, u 16 slika, izveo Berec Ferenc, nekadašnji sveštenik i vajar.