Južno od Trga Ćire Milekića pruža se Gradski park, koji je u vreme Vojne granice služio kao vežbalište Petrovaradinskog puka, egzercirište i kao Paradenplatz. Pretpostavlja se da je park svoj današnji prepoznatljiv oblik dobio 70-tih godina XIX veka, nakon razvojačenja Vojne krajine. Tada su u njemu postavljeni i beli kameni rimski spomenici koji su predstavljali začetak budućeg lapidarijuma.

Danas je to uređena zelena površina u čijem središtu se nalazi vodoskok u vidu kamenog cveta koji je urađen 1948. godine prema projektu Irine Nepokojčicke, prve poznate žene arhitekte u Sremskoj Mitrovici. Vodoskok je postavljen na mestu nekadašnje “carske lipe”, koju je zasadila Petrovaradinska imovna opština 1879. kao spomen na srebrni jubilej (“pir”) carskog bračnog para - cara FraNje Josifa i carica Jelisavete.