Datum održavanja: 17-18.06.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Gložan

Organizator: Kulturno-prosvetno društvo "Jednota"

Adresa: Maršala Tita 58. Gložan

Telefon: +381 65 47 88 122 (Mihal Hatalja)

Email: mzglozan@hotmail.rs

Folklorni festival ’’Tancuj, tancuj...’’ najmasovnija kulturna manifestacija Slovaka u AP Vojvodini – Republici Srbiji, nastao je na osnovu aktivnosti Kulturno-prosvetnog društva ’’Jednota’’ i Mesne zajednice Gložan. Prvi festival održan je 05. aprila 1970. godine u Gložanu.

Cilj festivala jeste da doprinese očuvanju i unapređenju slovačkog folklora (igara, pesama, muzike i običaja), a na njemu učestvuju folklorni ansambli iz svih sredina gde živi slovačka nacionalna zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji sa bezmalo 1500 učesnika. Uz njih učestvuju i gostujući ansambli iz Slovačke, Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Češke.

Redovno učešće na festivalu uzimaju i renomirani ansambli koji prezentuju folklor većinskog naroda i nacionalnih zajednica sa ovih prostora, tako da u punoj meri doprinosi razvoju multikulturalnosti na ovim prostorima. Glavni sadržaj festivala su tri koncerta (dva koncerta folklornih grupa i koncert pevačkih grupa i orkestara). Koncerti festivala održavaju se u amfiteatru kapaciteta za više od 2500 gledalaca, koji se nalazi u sklopu obrazovno sportsko-kulturnog i turističkog centra u Gložanu i sali Doma kulture u Gložanu. Prateće manifestacije festivala su etno izložbe, likovne izložbe, prezentacija tradicionalne slovačke kuhinje i domaće radinosti.