Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Klenak, Ruma

Organizator: Udruženje ljubitelja i uzgajivača konja „Vojin Puzić Braca“

Telefon: +381 (0)22 445 450

Email: puzalozac@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-ljubitelja-i-uzgajiva%C4%8Da-konja-Vojin-Puzi%C4%87-Braca-1938442089501985/

Druga po redu „Fijakerijada“ u Klenku biće održana početkom septembra. Manifestacija ima takmičarski i revijalni deo i okuplja više od 40 zaprega sa teritorije čitave Srbije.