FESTIVAL „MLADOST PEVA“ – Uzdin

Datum održavanja: Septembar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Dom kulture Uzdin
Adresa: Tudor Vladimiresku 168, Uzdin
Telefon: +381 (0)13 673 102

Festival zabavne muzike sa tekstovima na rumunskom jeziku “TINEREÞEA CÂNTÓ nastao je 1970. godine u Uzdinu, kroz saradnju Doma kulture ‘Doina’ i muzicke emisije Radio Novog Sada na rumunskom jeziku. Održavan je u kontinuitetu do 1978. godine, a obnovljen 1996. godine zalaganjem muzicke omladine Uzdina. Od tada dobija novu koncepciju i internacionalni karakter učešćem pevača zabavne muzike iz Rumunije i Republike Moldavije. Održava se početkom septembra.


04. 12. 2018.

Kursna lista