Datum održavanja: 14.05.2022.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: CLPU “TERRA” Kikinda

Email: mailto:office@terra.rs

Web: http://www.terra.rs/

Muzej  Terra u toku Noći Muzeja organizuje mnoštvo radionica, izložbi, koncerata koji privlače veliki broj posetilaca.