Tip: null

Adresa: Zakina 19, Bajša

Telefon: +381 (0) 24 721 048

Email: lutheran@stcabl.net

Temelji Evangelističke crkve u Bajši su položeni između 1820. i 1825. godine. Ima mnogo zajedničkih osobina sa pravoslavnom crkvom, pa je moguće da je ista osoba projektovala i ovu crkvu.