Adresa: Štrosmajerova 2, Bač

Telefon: +381 (0)21 6070 564

Izložba starih predmeta, ćilima, narodnih nošnji karakterističnih za ovo područje. Dolazak je potrebno najaviti.