Nastao je u Tornjošu 2016. godine zahvaljujući dugogodišnjem radu na sakupljanju starih predmeta od strane Magde Sabo, vaspitačice u penziji. Prostorije su uređene isto kako su izgledale pre 100 godina. Među verodostojno uređenim prostorijama se nalaze: čista soba, soba za stanovanje, kuhinja, građanska soba, i špajz. Sve su ove prostorije otvorene za posetioce gde se neposredno mogu diviti nekadašnjem načinu života, alatima za rad i ukrasnim predmetima naših predaka. Razne manifestacije pružaju priliku da se mladi i stariji oprobaju u starim zanatima jer i tetka Magda poznaje i upražnjava mnoge zanate koji su već zaboravljeni.