Etno park "Brvnara" u  Bačkom Jarku smeštena je u širem centru naselja, na glavnoj saobraćajnici. Zavičajna muzejska zbirka etnološko-istorijskog karaktera nastala je na osnovu inicijative stanovnika Bačkog Jarka, kolonista iz Bosanske Krajine. Ideja o njenom osnivanju potekla je 1946. godine, sa željom da se sačuva sećanje na zavičaj, a objekat je podignut 1978. godine.
Etno kuća se sastoji iz glavne zgrade – brvnare, u kojoj se nalazi etnološki deo stalne postavke, kojim je predstavljen društveni i kulturni život ljudi Bosanske Krajine. U dvorištu kuće se još nalaze: zgradica sa pendžerom za mlade bračne parove, ajat ili mlečar za držanje i spremanje mleka i mlečnih proizvoda i kuruzana ambar za čuvanje kukuruza. Sva tri objekta su autentična, doneta iz starog kraja i u ovom etno-kutku sklopljena na potpuno isti način, kako je to ranije bilo učinjeno. Navedeni objekti su ukomponovani u prostor tako da sa glavnom zgradom čine autentičnu ambijentalnu celinu krajiškog dvorišta sa stambenim i pomoćnim objektima.

Neophodna najava.