Datum održavanja: 20.08.2016.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Todo Tango

Adresa: Jožef Atile 16, Novi Sad

Telefon: +381 (0)63 85 31 639 (Ana Nauparac), +381 (0)60 466 989

Email: todotango.ns@gmail.com

Web: www.todotango-ns.com