Datum održavanja: 28.05.2016.

Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Adresa: Trifkovićev trg, Novi Sad

Telefon: +381 (0)21 545 570

Email: office@slovackizavod.org.rs

Web: http://www.slovackizavod.org.rs