Datum održavanja: 01.01.1970.

Adresa: Obala Tamiša bb, Pančevo

Telefon: +381 (0)13 342 110, +381 (0)13 377 044