ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ИДЕНТИС ПРОЈЕКТА У МАКОУ

ДАНА 7 И 8 МАЈ 2019 ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ РАДИОНИЦА У МАKОУ У KORONA KONFERENCIA KÖZPONT СА ТЕМОМ ДОБРЕ ПРАKСЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БАЧ-КИШКУН ЖУПАНИЈИ .

ПРВОГ ДАНА 7.МАЈА 2019. ГОДИНЕ  ПРЕДАВАЊЕ СУ ОДРЖАЛИ GÁBOR GERGELYПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, БАЊЕ МАКО ХОЂМАТИКУМ И GÁBOR BARNA, ПРОЈЕКТНИ И ГРАДСКИ МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР. GÁBOR GERGELY ЈЕ ПРЕЗЕНТОВАО ИСТОРИЈАТ  И  ПЛАНОВЕ РАЗВОЈА БАЊЕ МАКО ХОЂМАТИКУМ.  GÁBOR BARNA ЈЕ ПРЕДСТАВИО ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ И МАРКЕТИНШКУ СТРАТЕГИЈУ ГРАДА МАКОА.

ДРУГОГ ДАНА 8.МАЈА 2019. ГОДИНЕ ПРЕДАВАЊЕ СУ ОДРЖАЛИ BÉLA CSÁKI, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР I LÁSZLÓ FELEDI ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏЕР ИЗ BÁCS-KISKUN MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI ÉS MARKETING NONPROFIT KFT. BÉLA CSÁKI ОДРЖАО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ  О РАЗВОЈУ И САРАДЊИ У ТУРИЗМУ И О БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТРАТЕГИЈИ У БАЧ-КИШКУН ЖУПАНИЈИ.  LÁSZLÓ FELEDI ЈЕ ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ О ИДЕЈИ ВИНСКОГ ТУРИЗМА У  ЖУПАНИЈИ  БАЧ-КИШКУН И О ПРОЈЕКТУ ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА.

КÁRPÁTI RITA ЈЕ ОДРЖАЛА ПРЕДАВАЊЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ ТУРИЗМУ У ЖУПАНИЈИ БАЧ-КИШКУН.

 

 

 

 

 


Tagged with :
10. 05. 2019.