Datum održavanja: 31.05.2016.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Društvo za negu tradicije Vadvirag

Adresa: Save Kovačevića 31, Ada

Telefon: +381 (0)24 852 207, +381 (0)62 86 95 882 (Varga Livija)

Email: vadvirag@adacity.net