Datum održavanja: 07.08.2016.

Tip: Sportske manifestacije

Organizator: Konjički klub “Halas Jožef” Ada

Adresa: Vinogradska 18, Ada

Telefon: +381 (0)63 566 539 (Hanak Laslo)

Email: jorobika@gmail.com