CARNIVAL PARADES – Ada

Date: 6. 2. 2016.
Type: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizer: Društvo za negu tradicije "Vadvirag"
Address: Save Kovačevića 31, Ada
Phone: +381 (0)24 852 207, +381 (0)62 86 95 882 (Varga Livija)
E-Mail: vadvirag@adacity.net
Read more