FRIENDSHIP TOURNAMENT – Ada

Date: August
Type: Sportske manifestacije
Location: Sportska hala, Hala OŠ „Čeh Karolj“
Organizer: Ženski rukometni klub „Halas Jožef“
Address: Lenjinova 17, Ada
Phone: +381 (0)69 266 20 69 (Takač Ibolja)
Read more

ETHNO GATHERING “NORTH-SOUTH” – Mol

Date: 20. 8. 2016. – 26. 8. 2016.
Type: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Location: Dom Kulture,Mol
Organizer: U.G. Zlatne ruke - Mol
Address: +381 (0)63 83 85 059 (Telečki Elvira)
Phone: kezek2005@gmail.com
Read more

Date: August
Type: Sportske manifestacije
Organizer: ŽPSD "Dr Radivoj Simonović", Sombor
Phone: +381 (0)63 10 68 679 (predsednik)
Read more