Datum održavanja: 30.07.2016.

Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Rekreacioni park,Mol

Organizator: Mesna zajednica Mol

Adresa: Maršala Tita 72, Mol

Telefon: +381 (0)24 861 515 (Odri Tamaš)

Email: mesnamol@gmail.com