FEDAS – Irig

Date: April
Type: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizer: KUD“Zmaj“ Irig
Address: Ivo Lole Ribara 13
Phone: +381 (0)63 76 59 826
E-Mail: zmajirig@gmail.com
Read more