Datum održavanja: Jul

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Bački Monoštor

Organizator: UG ’’Podunav’’ Bački Monoštor

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 34, Bački Monoštor

Telefon: +381 (0)63 893 81 28

Email: ngopodunav@gmail.com

Web: https://skituljko.webs.com/ugpodunav.htm?fbclid=IwAR1M6Q8kdPtwHzmWLU14r3uG-xq-lr4zWeuayiLoewmGZae9S0XCfGySxjw

Facebook: https://www.facebook.com/ngo.podunavbackimonostor/

Na prostoru Eko-rekreativnog centra u Bačkom Monoštoru se povodom proslave međunarodnog Dana Dunava organizuje ekološko-muzički festival.  Manifestacija predstavlja jedinstvo edukativnih sadržaja vezanih za podizanje svesti o značaju ove reke, uz muzičke koncerte.