U turističkoj ponudi Bačkog Monoštora nalazi se Eko-rekreativni centar koji je svečano otvoren na Međunarodni dan zaštite životne sredine, 05. juna 2008. godine.
Eko-rekreativni centar sačinjava amfiteatar sa drvenim klupicama za održavanje radionica, edukacija i nastave u prirodi, mini dečije igralište sa ljuljaškama i klackalicama, poligon za igru "Čoveče ne ljuti se" u makro izdanju i fudbalsko igralište pogodno za sportsko-rekreativne sadržaje. Eko-rekreativni centar smešten je na rubu Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje", te služi kao svojstvena tačka na kojoj se posetioci upoznaju i pripremaju za posetu rezervatu.
Centar je nastao kao rezultat realizacije projekta Udruženja građana "Podunav" iz Bačkog Monoštora u saradnji sa Opštinom Sombor, JP "Vojvodinašume" i MZ "Bački Monoštor" na lokaciji Dola.