Datum održavanja: 01.01.1970.

Adresa: Glavni trg 9, Kanjiža

Telefon: +381 (0)24 874 077