Tip: null

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvadesetak metara će te naići na parking sa desne strane i tu je i dvorac. Dvorac u Novom Kneževcu izgradio je bogati trgovac i ugledni građanin novosadskog Magistrata Marko Servijski, koji je na prvoj licitaciji komorskih dobara, održanoj 1781-82. godine, kupio spahiluk Tursku Kanjižu, čime je dobio plemićku titulu i pravo na predikat "od Turske Kanjiže". Nakon kupovine spahiluka, 1793. godine izgradio je dvorac. Njegov sin Đorđe, ostavio je dvorac i imanje u Kanjiži svojoj sestričini Katarini, koja je udajom za Emila Šulpea imanje i dvorac donela u miraz porodici Šulpe. Inače, u zgradi je, dok su u njoj boravili prvobitni vlasnici bila velika bibloteka sa oko 3.000 knjiga, a u dvorcu su se nalazili retki primerci starog majsenskog porcelana, predmeti od srebra, bronze, stari i skupoceni nameštaj i bogata zbirka lovačkih portreta i starog trofejnog oružja. Sav pokretni materijal je nakon Drugog svetskog rata razvučen. Naslednici Katarine Šulpe bili su članovi porodice Talijan, koji su sagradili još dva objekta u Novom Kneževcu. Jednu zgradu sagradio je Andrija Talijan, a drugu baron Fedor Feilić 1856. godine. Obe zgrade su kasnije pripale Beli Talijanu.Danas se u dvorcu nalazi opštinski sud i administracija komunalnih službi opštine Novi Kneževac. Prilikom adaptacije objekta za administrativne službe dvorac je izgubio autentičnost spahijske porodične zgrade. Dvorac je kulturno dobro od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

Tekst je preuzet sa: www.dvorci.info