Dvorac u Temerinu daje poseban pečat ovdašnjoj istoriji i kulturi. Zidine stare preko dva veka pamte mnogo značajnih događaja, među njima su boravili važni ljudi i živele čuvene porodice. Ovaj spratni objekat je jasnih stilskih karakteristika, elegantnog i jednostavnog baroknog klasicizma. Rezidencijalni plemićki objekat jedan je od retkih koji je sačuvan u gotovo izvornom obliku. Dvorac je izgradila porodica Sečen 1795. godine. Porodica Sečen je prodala Temerin i Kaštel trgovcu Antalu Fernbahu iz Apatina. Ana i Petar Fernbah su bili njegovi naslednici i držali su kompletan Temerin sve do agrarne reforme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1920. godine. Najbolji baštovani napravili su prelep park za vreme Sečena, koji su Fernbahovi kasnije proširili na deset jutara. Zid od cigala i šanac zaklanjali su park od spoljašnjeg sveta. Bašte su bile pune cveća, ukrasnog bilja i vodoskoka. Od početka 20. veka baštu zasađenu biranim i neobičnim drvećem ukrašavaju fontana i razne skulpture. Temerinski dvorac je kao značajno kulturno dobro stavljen pod zaštitu 1949. godine, dok je park zaštićen 1977. godine. Danas se u dvorcu nalazi srednja škola "Lukijan Mušicki".

Dvorac je moguće posetiti vikendom u prethodnu najavu Turističkoj organizaciji opštine Temerin.

Dvorac je otvoren za posetioce.