Tip: null

Dvorac je izgrađen po planu nepoznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala Mikloša Karasa koji je osnivač mesta Horgoš. Građevina je prizemna sa osnovom u u obliku ćiriličnog slova G, čiji je krajnji deo glavna zgrada, a dvorišni je najverovatnije kasnije dograđen. Preko širokog stepeništa i trema pristupa se reprezentativnom krećem delu zgrade. Ograda trema je od kovanog gvožđa, kao i svi giteri na prozorima i vratima. Na glavnoj, asimetričnoj, todelnoj fasadi rizalit je posebno naglašen krovnim baroknim frontom koji je preko arhitravnog friza sa triglifima i metopama oslonjen na četiri visoka pilastra, koji se završavaju kompozitnim kapitelima. Iznad plitkih lukova prozora i vrata rizalita je plastična reljefna dekoracija i kao i nad ostalim otvorima, profilisane arhitravne grede na konzolama. Glavna fasada ima centralni rizalit, asimetrično postavljen na dužini glavne fasade, naglašen prilaznim stepenicama i plitkom terasom, a u visini krovišta naglašen baroknom atikom i mansardnim krovištem. Opštim izgledom i detaljima, dvorac porodice Karas je građevina sa jasnim baroknim obeležjima. Dvorac je nakon drugog svetskog rata korišćen kao škola, a danas nema namenu i u veoma lošem je stanju. Iako u veoma lošem stanju dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

Tekst preuzet sa: www.dvorci.info