Adresa: Jovana Popovića, Novo Miloševo

 Sagradio ga je 1857. Lajoš Karačoni na svom imanju u Beodri (danas spojeno sa Novim Miloševom). Građen je kao reprezentativan rezidencijalni objekat koji svojom prostornom dispozicijom, volumenom i arhitektonskim rešenjem zauzima dominantan položaj u prostranom parku. Arhitektonski je oblikovan u dosledno sprovedenom klasicističkom stilu. Izdužene je pravougaone osnove i ima prizemlje i sprat. Glavna fasada je rešavana simetrično, sa plitkim rizalitima na uglovima građevine koji se završavaju timpanonima. Središnji deo fasade naglašen je dubokim tremom koji u prizemnom delu nose stupci pravougaonog preseka, a na spratnom delu korintski stubovi sa arhitravom, golim frizom i trougaonim timpanonom. Horizontalnom podelom pomoću venca odvojeno je prizemlje od spratnog dela. Prozori su smešteni u poljima između pilastera koji u prizemnom delu imaju jonske kapitele i polukružne stepenaste frontone, a na spratnom korintske kapitele i pravolinijski profilisane frontone na dekorativnim konzolama iznad prozora. U neposrednoj okolini dvorca, u sklopu imanja, nalaze se pomoćni ekonomski objekti: konjušnice, magacini, štale i odeljenja za poslugu, koji zajedno sa glavnom zgradom dvorca čine arhitektonski i stilski jedinstven i dobro usklađen kompleks. Konzervatorski radovi rađeni su 1980, 1985. i 1991.


Dvorac nije otvoren za posetioce!

 

Tekst preuzet sa:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs