Dubovački rit predstavlja prirodno dobro izuzetnog značaja.  Formiranjem đerdapske akumulacije, između sela Dubovac, oboda Deliblatske peščare i visoke obale Dunava, nastali su uslovi za opstanak močvarne vegetacije i svojstvene faune, posebno ptica močvarica. Tako je Dubovački rit postao osamdesetih godina svojevrsna oaza močvarnoj vegetaciji, značajno mrestilište dunavske ribe i jedno od najvećih gnezdilišta mnogih ugrožzenih ptica močarica. Celokupno područje Dubovačkog rita se odlikuje nizom botaničkih i zooloških elemenata izvorne prirode, koji su kao posledica posrednog čovekovog delovanja još više došli do izražaja. Utvrđeno je da se na području Dubovačkog rita gnezdi oko 55 vrsta ptica. Najčešće vrste su: bukavac, čapljurica, gak, velika bela čaplja, čigra belobrada, bela roda, ražanj, patka ciganka, eja močvarica, orao ribar, čigra crna i čaplja danguba, a one su ugrožene na evropskom nivou. Pored toga, na obali Dunava, izmedu 1.082. do 1.085. kilometra, nalazi se jedna od najvećih kolonija lasta bregunica u Evropi, sa 15.000 parova. Na ovom području je najveća kolonija malih belih čapiji i žutih čaplji. Samo prisustvo ove dve vrste čaplji - dovoljan su razlog da se Dubovački rit svrsta u močvare od međunarodne važnosti. Osnovna funkcija i namena Dubovačkog rita, kao izuzetnog rezervata, treba da bude - obezbeđivanje neometanih uslova opstanka životnoj zajednici rečne močvare, naročito dobrih uslova za mrest dunavske ribe i za razmnožavanje ptica močvarica i rečnih stabala, koji su drevni stanovnici Panonske nizije. Druga značajna funkcija Dubovačkog rita je što je značajan i sa aspekta obezbeđivanja neometanih uslova za odmor i ishranu pticama selicama, od kojih je većina iz grupe tzv. vodene pernate divijači, u jesenje-zimskom periodu. Dubovački rit ima veliki ekološki, edukativni i turistički značaj, što mu daje izuzetne mogućnosti za dalji razvoj. U tom smislu, posebnu specifičnost i značaj ima mogućnost naučnog turizma, naročito za posmatranje ptica, sto je poslednjih godina u velikom usponu. Sve prirodne vrednosti Dubovačkog rita su reprezentativnog i jedinstvenog značaja, što je naročito atraktivno za razvoj specifičnih vidova korišćenja i uspesnu zaštitu vrednog genetskog fonda.