Lekin salaš se nalazi u blizini reke Save, na putu Sremska Mitrovica - Šabac. Poseduje dva jezera, termalnu vodu, restoran, terasu (100 mesta), prenoćište (20 osoba), parking (40 vozila). Domaća kuhinja, sportski ribolov, jahanje, vožnja čezama, obilazak okoline, deo su sadržaja u kojem možete uživati.