Adresa: Kralja Petra Prvog br. 36, Dolovo

Telefon: +381 (0)13 26 34 006; +381(0)60 568 88 79

Email: dk.dolovo@yahoo.com

Web: https://dkdolovo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/dkdolovo/

Dom kulture „25. maj” Dolovo je osnovan 19.07.1960. godine. U okviru zgrade od 1600 kvadratnih metara, nalazi se velika sala koja prima 405 gledalaca i sala diskoteke koja se koristi svakodnevno i to pre podne za potrebe Kluba društvenih igara i Kafe čitaonice, a popodne i uveče za potrebe održavanja programskih aktivnosti Doma kulture, zabavnih događaja, aktivnosti udruženja (sastanci, manifestacije i proslave) i proba folklornog ansambla.

Biblioteka Doma kulture poseduje fond od oko 12.000 knjiga, koji se iz godine u godinu uvećava kupovinom novih naslova, kupovinom polovnih knjiga od značaja za biblioteku i donacijom knjiga od strane poklonodavaca.

Dom kulture u svojoj zgradi ima i društvene prostorije za potrebe udruženja koja funkcionišu na teritoriji mesta Dolovo. U sklopu prostorija Udruženja žena „Dolovke”, formirana je etno soba koja je opremljena sa predmetima koji su karakteristični za kulturu stanovanja meštana Dolova u prošlosti.

Dom kulture „25. maj” Dolovo je javna ustanova koja predstavlja temelj na kome počiva kulturni život Dolova. Realizacijom kulturno umetničkih programa, radom sa decom i mladima, institucionalnom, logističkom, tehničkom i programskom podrškom drugima (udruženjima, grupi pojedinaca i pojedincima) u realizaciji manifestacija i kulturnih događaja, Dom kulture „25. maj” Dolovo predstavlja organizacioni centar zajednice čija se svrha ogleda u tome da zadovolji kulturne potrebe meštana Dolova, očuva i prezentuje kulturno nasleđe Dolova i podrži amaterizam u kulturi.