Modisterijska radnja i izrada predmeta sa narodnim vezom.