Datum održavanja: 10-20.10.2023.

Tip:/ Stručni i naučni skupovi

Lokacija: Novi Sad

Organizator: Centar za istraživanja i studije turizma

Adresa: Žitni Trg 9, Novi Sad

Telefon: +381 (0)21 657 17 66

Email: info@ctrs-balkan.org

Web: http://www.ctrs-balkans.org

Instagram: http://www.instagram.com/ctrs.rs/

Digitalno opismenjivanje preduzetnica u turizma je program čiji je zadatak digitalno osposobljavanje žena i mladih za primenu digitalnog marketinga za pokretanje spostvenog ili dalji razvojeg već postojećeg biznisa (razvoj i unapređenje turističkih proizovda i usluga).

Cilj programa jeste unapređenje znanja i veština preduzetnica i mladih u turizmu na teritoriji AP Vojvodine na način da se kroz postignute rezultate programa unapređuje i konkurentnost turističkih destinacija što dalje implicira da će se iskustvo posetilaca i turista podići na viši nivo.