Datum održavanja: 14.10.2021.

Tip: Stručni i naučni skupovi

Lokacija: SPENS, Sutjeska 2, Novi Sad

Organizator: ARIADNE Novi Sad

Adresa: Kolo srpskih sestara 18/5, Novi Sad

Telefon: +381 (0)65 845 45 16

Email: ariadnenovisad@gmail.com

„Digitalije 2021“ predstavljaju privredno-turističku manifestaciju koja u velikoj meri prevazilazi okvire naše zemlje i ima za cilj da:
• poveća stepen informisanosti najšire populacije u Republici Srbiji i zemljama okruženja o potencijalima grada i APV u sferi kongresnog turizma;
• promoviše turističke sadržaje koji su zanimljivi IKT poslenicima i predstavi Novi Sad i APV kao logičan izbor za manifestacije, kongrese, seminar i sve oblike edukacije iz oblasti razvoja info-tehnologija, kao rastuće oblasti kongresnog turizma;
• podržava pojedince, privredne subjekte i organizacije civilnog društva da se aktivno uključe u brendiranje Novog Sada i APV kao svojevrsnog regionalnog IKT centra;
• edukuje pružaoce usluga o složenim zahtevima i prioritetima IKT poslenika koji Novi Sad posećuju bilo kao turisti ili poslovni ljudi;
• poveže pružaoce usluga iz grada i pokrajine sa potencijalnim korisnicima njihovih usluga koji se bave IKT delatnostima;
• edukuje i poveže predstavnike medija koji se bave turizmom sa medijskim radnicima čiji je fokus razvoj info-društva i animira medijske poslenike da aktivnije promovišu receptivni turizam i turističke potencijale grada i pokrajine