Datum održavanja: 04.05.2020.

Organizator: Kulturni centar Opovo

Email: kulturnicentaropovo@gmail.com

Dečji foklorni festival.