Datum održavanja: 01-03.03.2024.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Radnička 27, Kać

Organizator: E FITNES CENTAR PERFORM