Lokacija: Centar, Gložan

Organizator: Mesna zajednica Gložan

Adresa: Maršala Tita 58, Gložan

Telefon: +381 (0)21 788 122

Email: mzglozan@hotmail.rs

Web: http://www.backipetrovac.rs/lokalna-samouprava/mesne-zajednice

Dan Gložana kao slava naseljenog mesta Gložan i festival cveća koji organizuje udruženje cvećara iz Gložana.

Festival se održava oko 8.maja.