Datum održavanja: 29.06.2019.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Udruženje građana EKOS

Adresa: Maršala Tita 58, Gložan

Telefon: +381 (0)21 788 122, +381 (0) 62 228 959

Email: vierat44@gmail.com