Ada i okolina su idealno mesto kako krupne divljači (najčešće se lovi srndać) tako i sitne: prepelice, grlice, afričke grlice, zeca, fazana i dr.

Ovo je specijalizovani objekat za lovni turizam sa svim pratećim sadržajima. U sklopu objekta nalazi se restoran kapaciteta 40 mesta, lovačka prodavnica, dve streljane:


  • zatvoreno strelište za upucavanje lovačkih karabina,

  • zatvoreno strelište sa 6 streljačkih mesta za pištolj do 25 m.


Organizuje se lov na krupnu i sitnu divljač unutar i van granica objekta. Unutar objekta se nalazi sedište streljačkog kluba "Hubertus" - Ada i svetske poznate organizacije safari kluba. Objekat posećuju kako domaći tako i strani gosti iz Italije, Španije, Mađarske, Rumunije, Nemačke.