Adresa: 2 km od glavnog puta Kula-Odžaci

Telefon: +381 (0)25 703 836

Web: http://www.vodica.org

Marijino svetilište Vodica (Mariйovo svяtilїщe Vodica) – oaza mira 2 km od glavnog puta Kula-Odžaci, mesto gde se može naći duševni mir i spokoj.
Vodica je crkva pored Ruskog Krstura i svetište koje posećuju mnogi hodočasnici grkokatoličke veroispovesti, ali i drugi vernici. Crkva je posvećena bezgrešnom začeću Presvete Bogorodice. Izgrađena je 1859. godine i 20. februara 1998. godine je proglašena za spomenik kulture. Spomenik kulture se sastoji od crkvice, bunara sa „lekovitom vodom”, pokrivenog prostora za okupljanje vernika i prenoćišta.
Današnja crkva je izgrađena 1859. godine na mestu gde je, prethodno, bila 1856. godine sagrađena drvena kapelica. Gradnji drvene kapelice su prethodile neobične pojave pored bunara, o kojima se zapisi čuvaju u arhivi krsturske parohije, a datiraju od 1817. godine. Prema predanju 1817. Bogorodica se ukazala dvema devojčicama iz Ruskog Krstura. Zbog više dokumentovanih ozdravljenja na ovom mestu, broj hodočasnika je rastao i vladika križevački daje dozvolu za gradnju crkve 1857. godine. Osim vladike, dozvolu za gradnju crkve je poslala i kancelarija civilne vlasti u Temišvaru.
Crkvu je izgradio somborski arhitekta Karlo Gferner, o sopstvenom trošku. Tek 1866. godine mu je isplaćena izvesna količina novca koji je sakupljen od brojnih hodočasnika. Izgrađena je kao jednobrodna crkva sa kružnom oltarskom apsidom i tornjem iznad zapadnog dela lađe. Crkvu je 21. maja 1860. godine posvetio vicearhiđakon bački, Georgij Šovš. Godine 1861. je naslikana ikona Bogorodice s malim Isusom i postavljena na središte crkve. Ikona je visoka 186 cm i široka 78 cm. Nakon postavljanja ikonostasa, ikona se nalazi na levom bočnom zidu crkve.
Vladika Georgij Smičiklas 5. marta 1863. godine dozvoljava i rimokatolicima da služe u crkvi, prema dogovoru s mesnim parohom. U to vreme je u Vodici bilo godišnje najmanje 14 000 hodočasnika.
Godine 1894. se gradi kuća na sprat, najverovatnije zbog masovnog dolaska hodočasnika. Kasnije su u toj zgradi stanovali monasi. Njima je Vodica svečano predata 12. jula 1941. godine.
Ovde je kamen koji je donet iz Lurda, verovatno najpoznatijeg mesta ukazanja Bogorodice. Ispred crkve je kip koji je 1902. podigao Filip Gerber iz Kule kome je ćerka ozdravila nakon posete Vodici.
Godine 1942. je izbušen bunar, dubok 62 metra. Iste godine je nabavljeno Jevanđelje, svećnjaci, kandilo i ostale crkvene potrepštine. Ikonostas u crkvi je postavljen 1943. godine. Tri slike Bogorodice u apsidi i četiri slike na ikonostasu, urađene su na platnu. Istovremeno sa ikonostasom, donesena je i slika „Hristos u grobu”. Sve ove slike, kao i ikonostas, uradio je akademski slikar Lazar Mikulić iz Kule. Ikonostas je posvetio o. dr Joakim Segedi, generalni vikar.
Godine 1944. na ikonostas su dodate još dve slike: „Hristovo rođenje” i „Krštenje Isusovo” koje je naslikao, takođe, akademski slikar Lazar Mikulić. Iste godine je ovaj slikar uradio na ikonostasu i sledeće slike: „Isus beži u Egipat”, „Sretenje”, „Marta i Marija”, „Dvanaestogodišnji Isus u hramu”, „Muka Isusova”, „Isus pada pod krstom”, „Uskrsnuće”, „Silazak Svetoga Duha”. U crkvu je stavljena i slika „Isus otvara slepima vid”, od istog slikara.
Vodica je značajno renovirana 1954−1958. godine. U obnovljen toranj postavljena su zvona, bunar je higijenski zatvoren, krst ipred Vodice je premešten u portu, porta je ograđena i zasađene su ukrasne biljke, na kupljenom posedu pored Vodice zasađeno je drveće.
Posle 1954. godine monasi napuštaju Vodicu i prelaze u novu parohiju u Kuli. Godine 1955. brigu o Vodici preuzimaju časne sestre. Sestre Službenice su na ovoj dužnosti od 3. maja 1955. godine do 3. oktobra 1957. godine a posle toga su ovu dužnost preuzeli civilni vernici.
Crkva je renovirana 1967. godine. Omalterisana je iznutra i spolja i preuređen je krov.
Godine 1975. pored ulaza u crkvenu portu izgrađena je pećina po ugledu na pećinu u Lurdu i posvećena 31. maja 1975. godine. U pećinu je postavljena statua Bogorodice lurdske, poklon italijanske kiparke Linde Kataneo, koju je ona darovala Vodici 23. jula 1974 godine.
Temeljna obnova Vodice je bila i 2002−2004. godine. Tada je srušen aneks sa strane crkvice, da bi crkva izgledala kao i u vreme kad je sagrađena. Crkva je podrezivanjem i posebnim malterisanjem zaštićena od vlage, obnovljena je fasada, promenjen je krov i obnovljen toranj, pozlaćen je krst na tornju, promenjeni su prozori i vrata. Urađeno je i obnavljanje ikonostasa kao i unutrašnjosti crkve. Renoviran je i dom pored crkve.
Budući da je Vodica omiljeno svetište mnogim vernicima, naročito Rusinima grkokatolicima, u njoj se obeležavaju mnogi crkveni jubileji, organizuju se hodočašća, održavaju se razni verski susreti.
Godine 2016. svečano je proglašena duhovna povezanost Vodice sa papskom bazilikom sv. Marije Velike u Rimu.