Adresa: Maršala Tita 51. Mol 24 435

Telefon: +381 (0)24 861 640

 

Sakralni objekat pravoslavne crkve u Molu  sa svojim izvanredno lepim i vrednim ikonostasom