Adresa: Fruškogorska 23, Maradik

Telefon: +381 (0)22 506 664, +381 (0)64 135 50 56

Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Maradiku podignuta je u drugoj polovini 18. veka i kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture od velikog značaja. Crkva posvećena Svetom Savi, podignuta je kao jednobrodna građevina petostrane apside, a zvonik joj je dozidan sredinom 19. veka. Sačuvan je ugovor koji je crkvena opština sklopila sa zidarskim majstorom Urošem Subotićem za izgradnju novog crkvenog zvonika. Ikonostas baroknih i rokoko formi rezbaren je u drugoj polovini 18. veka.

Ikone je izradio Jakov Orfelin, poznati karlovački slikar, koji je posao okončao 1776. godine, sudeći prema zapisu na ikoni Vaskrsenja. Zapadnoevropska barokna shvatanja do tada su bila prisutna jedino u srpskoj grafici, a Jakov Orfelin je prvi slikar koji je u domaću sredinu preneo saznanja stečena na bečkoj Akademiji. Jakov Orfelin, rođen sredinom 18. veka, bio je ikonopisac, srpski barokni slikar i sinovac čuvenog srpskog prosvetitelja i pesnika Zaharija Orfelina. Školovao ga je stric Zaharije i 1766. godine upisao se na bečku bakrorezačku akademiju Jakoba Šmucera. Na arhijerejskom prestolu nalazi se ikona Hrista, a nekoliko pokretnih ikona i slika pripisuju se Teodoru Kračunu, drugom značajnom predstavniku srpskog baroka bečke provenijencije.

Crkva je oronula do 1921. godine, kada je paroh Živko Tedić pokrenuo temeljnu obnovu finansiranu novcem dobijenim od prodaje crkvene bašte. Četiri nova zvona osvećena su 1926. godine. Tri zvona su dar kralja Aleksandra Karađorđevića, a jedno zvono dar srpske zemljoradničke zadruge iz Maradika. Ova svetinja nije bila oštećena ni za vreme Drugog svetskog rata. Staro napuklo, veliko zvono preliveno je u današnje i osvećeno 1974. godine. U hramu je pohranjeno više bogoslužbenih knjiga  iz 18. veka, od kojih je jedna štampana u Moskvi, u vreme kada je na ruskom carskom prestolu sedela Katarina II. Crkva je obnovljena i 2007/08. godine.

Proglašena je za spomenik kulture od velikog značaja. Konzervatorsko-restauratorski radovi obavljeni su na crkvi 1980, a na slikarstvu 1982. godine.