Adresa: Morović

Katolička crkva Svetog Roka sagrađena je 1699.godine.