Tip: 0

Adresa: Brđanska 4, Surduk

Telefon: +381 (0)22 371 446

Hram Svetog oca Nikolaja u Surduku sagrađen je 1816. godine, zahvaljujući zalaganju prote Vasilija Nikolajević, koji je priložio mermer za zapadna vrata. Crkva u Surduku je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog dela. Poznati karlovački drvorezac Marko Vujatović je za ovu svetinju, od 1816. godine izradio pevnice, dveri i stolove, dok je ikonostas izveo 1822. godine. Na klasicističkoj oltarskoj pregradi, nepoznati autori su na daskama naslikali 39 ikona. U raskošnom arhijerejskom tronu izložena je i stara zografska ikona Svetog oca Nikolaja, u kojoj je, po predanju, pohranjena i čestica moštiju ovog sveca. Od starina, ovde se čuvaju moskovski oktoih iz 1712., još jedan iz 1764., Psaltir iz 1766., irmologija iz 1759., dvanaest mineja iz 1848.godine i druga bogoslužbena izdanja. U hramu i oko njega nema grobnih mesta, dok je pred samom portom postavljen spomenik stradalcima iz Drugog svetskog rata. Rešenjem zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica 1977. godine crkva Svetog Nikole je proglašena za spomenik kulture.