Tip: null

Adresa: Višnjićevo

Crkva sv. Nikole letnjeg građena je krajem 18. veka. Ikonostas je radio Marko Konstantinović. Ikone i svodove slikao je Jovan Ivanić.